රිවිර පුවත්පතේ පළවූ ලිපි

http://www.rivira.lk/2009/07/26/rividahara1.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/02/rividahara7.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/09/rividahara6.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/16/rividahara6.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/16/rividahara7.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/23/rividahara6.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/23/rividahara7.htm

http://www.rivira.lk/2009/09/13/rividahara6.htm

http://www.rivira.lk/2009/09/06/rividahara12.htm

http://www.rivira.lk/2009/09/20/rividahara11.htm

http://www.rivira.lk/2009/09/27/rividahara7.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/16/rividahara7.htm

http://www.rivira.lk/2009/08/30/rividahara6.htm

http://www.rivira.lk/2009/10/04/rividahara7.htm

http://www.rivira.lk/2009/10/04/rividahara8.htm
සත්‍ය නිවන් මග - මීවනපලානේ ධම්මාලංකාර හිමි
ඇගයීම් - උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි
මහානේරු පර්වතය - වටද්දර ගුනසාර හිමි
ලාංකීය ස්ථාන අලලා නිර්මාණය වූ ගීතය
>> මීවනපලානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් ගේ සියලුම ධර්ම දේශනා මෙතනින් <<
අපේ ඉතිහාසය සත්‍යයද ? ගංගොඩවිල සෝම හිමි
බුදුන් උපන් දේශය හෙලබිමයි - මුකලන්ගමුවේ පඤ්ඤානන්ද හිමි
ප්‍රතිවාදී මත - හෑගොඩ විපස්සි හිමි
සීගිරියේ ඔබ නොදුටු අලුත්ම පුදුමය
ධාතු කතාවෙන් හෙළිවන රහස
වෙනත් ගවේෂණාත්මක ලිපි
සෙල්ලිපි වලින් හෙළිවන සත්‍ය - පතිආරච්චි මහතා