>> ලුම්බිණිය සොයාගත් Anton Führer රැකියාවෙන් ඉවත් කල බව සහ ඔහුගේ බුදුන් උපන් ස්ථානය ගැන ලියු පොත තහනම් කිරීම නිවේදනය , දෙවන පිටුවේ සිට ඇත්තේ V .S Smith විසින් Fuhrer කරන ලද සාවද්‍යයන් සිය ප්‍රගති වාර්තාවේ දක්වා ඇති ආකාරය. <<
>> V.A.Smith විසින් Anton Führer ට එරෙහිව ලියන ලද commission වාර්තාව <<
>> මහාචාර්ය Waddell විසින්, Anton Führer සොයාගත් කපිලවස්තු නටබුන් ව්‍යාජ බව ඔප්පු කරමින් ඉන්දියානු රජය ට ලබාදුන් වාර්තාව <<
>> මේවායේ සිංහල පරිවර්තන මෙතනින් බලන්න <<
වසර 1896 දී කතෝලික දේවගැතිවරයෙකු වූ ජර්මනු ජාතික Anton A. Fuhrer අද නේපාලයේ ඇති ලුම්බිණිය හා
කපිලවස්තු පුර සොයාගැනීම සම්පූරණ වංචාවක් බවට සහ එම සෙල්ලිපි ව්‍යාජ බවට තහවුරුවන වාර්තා අඩංගු ඉන්දියානු රාජ්‍ය ලිපිගොනු වලින් ලබාගත් පිටපත් පහල දමා ඇත. එය click කර Download කරගන්න.
තවත් විස්තර http://www.lumkap.org.uk